สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงทิพย์อาภา  แป้นไทย
2. เด็กหญิงวรากร  ทองรุ้ง
3. เด็กหญิงสุวิมล  ภูตาเลิศ